Veilig leren lezen

 

Toetssite Veilig leren lezen

bij Veilig leren lezen 2de maanversie


Met de Toetssite volgt en evalueert u de leesontwikkeling van uw leerlingen op de voet. De Toetssite is bedoeld voor alle scholen die werken met Veilig leren lezen, 2de maanversie.


Zichtbaar result@@t!

Via de Toetssite bij Veilig leren lezen krijgt u tijdig inzicht in de leesontwikkeling van ieder kind en u ontvangt automatisch adviezen waarmee u leesproblemen gericht en vroegtijdig kunt aanpakken. Ook bespaart de Toetssite u heel wat tijd bij het verwerken van toetsgegevens Ún de analyse ervan. Duidelijke grafieken en diagrammen geven snel een overzicht van de toetsresultaten per klas Ún per leerling. De resultaten van de methodegebonden toetsen (Veilig en vlot, herfstsignalering ) kunnen eenvoudig verwerkt en geanalyseerd worden. De toetsresultaten worden overzichtelijk weergegeven en u krijgt online adviezen op groepsniveau en op leerlingniveau.

Ideaal om een gericht handelingsplan op te stellen, maar vooral uiterst geschikt bij preventie van leesproblemen. Zowel op school als thuis werkt u vanachter elke computer met internetaansluiting met de Toetssite. Zwijsen BE garandeert een strikt vertrouwelijke verwerking van de gegevens van de school en de leerlingen.
Voor wie en wanneer?

De Toetssite is bestemd voor alle scholen die in het eerste leerjaar werken met de tweede maanversie van Veilig leren lezen. U kunt bijna op elk moment van het schooljaar lang een abonnement nemen. De prijs blijft gelijk en wordt per schooljaar berekend. Meldt u zich aan in het lopende schooljaar, dan kunt u wel met terugwerkende kracht de resultaten invoeren. Is het schooljaar bijna voorbij, dan adviseren wij om u voor het volgend schooljaar aan te melden.


 

Software bestellen  

Nieuwe gebruiker
Systeemvereisten
Handleidingen
Veelgestelde vragen


Al gebruiker?

Aanmelden software