Veilig leren lezen

 

Leesbevordering


Leesplezier ontstaat bijna vanzelf bij kinderen die net hebben leren lezen. Eerst de ontdekking dat datgene wat je leest iets betekent en vervolgens dat dit grappig, ontroerend, waar gebeurd of juist niet, of spannend kan zijn leidt tot leesplezier. Maar leesplezier kan ook aangewakkerd worden door leesbevorderende activiteiten. Veilig leren lezen schenkt veel aandacht aan leesbevordering. Immers, leesplezier ervaren leidt tot meer willen lezen en veel lezen bevordert de leesontwikkeling.


Leesplezier

Leesbevordering vindt plaats door het lezen in de leesboekjes een eigen plek te geven in de integratielessen. Lezen in de leesboekjes krijgt zo niet het accent van léren lezen, maar van lezen om te genieten. Daarom bevatten de teksten in de leesboekjes uitsluitend bekende letters en woordtypen en geen nieuwe leesmoeilijkheden op het moment dat ze gelezen worden.


Praten over wat je leest

Leesbevordering treedt ook op door praten over wat je leest. Niet als overhoring, maar om je leeservaringen en leesbeleving te delen. De vragen, die in de handleiding zijn opgenomen als suggesties om te bespreken bij de teksten in de leesboekjes, appelleren dan ook vooral aan gevoelens van lezers. Dit geldt ook voor de vragen in de leerlingsoftware Leesbevordering. Vragen die specifiek gekoppeld zijn aan de inhoud van de leesboeken. Met behulp van de Leerkrachtassistent kun je de antwoorden van één of meerdere kinderen met de hele klas bespreken.


Zelf een boek lezen

Zelf een boek lezen, dat is wat kinderen willen in leerjaar 1. Naast de leesboekjes die bij de kernen horen, zijn er leesseries ontwikkeld bij Veilig leren lezen om kinderen veel te kunnen laten lezen op hun eigen niveau. Bij iedere kern zijn extra leesboeken beschikbaar op maan-, zon- en sterniveau.