Veilig leren lezen

 

Spreken en luisteren


Taal is overal in de klas. In de lessen met een toegepast karakter, de integratielessen, krijgen leerlingen echter de kans om gericht hun vaardigheden voor spreken en luisteren verder te ontwikkelen. Daarbij wordt zowel gewerkt aan doelen voor gespreksvaardigheden, luistervaardigheden als vaardigheden voor vertellen en presenteren.


Rijke spreek- en luistersituaties

In verschillende spreek- en luistersituaties ondervinden leerlingen bijvoorbeeld hoe ze elkaars inbreng waarderen en krijgen ze handvatten om nieuwe informatie toe te voegen aan een gesprekonderwerp. Ze leren hoe ze vragen kunnen stellen en samen tot oplossingen komen. Op basis van routines als interactief voorlezen en samen reflecteren op het ankerverhaal leren ze ook hoe ze een verhaal gestructureerd kunnen navertellen en in gesprek gaan over de inhoud.

Verder is het gericht werken aan luistervaardigheid en luisterstrategieŽn niet alleen van belang voor de ontwikkeling van mondelinge taal maar blijkt het ook een belangrijk impact te hebben op het beter begrijpen van teksten denk maar aan het interpreteren van oorzaak-gevolg relaties. In Veilig leren lezen gaat daarbij niet alleen aandacht uit naar het luisteren in een live context maar ook in een audiovisuele setting. Als leerkracht heb je daarnaast een belangrijke rol om de ontwikkeling van woordvorming, zinsbouw, intonatie en expressie verder te blijven stimuleren. Veilig leren lezen bied je hiertoe een rijke context en gaat uit van een aanpak waarbij u als leerkracht rolmodel bent, modelt, samen met de kinderen op taal reflecteert en directe feedback geeft.