Veilig leren lezen

 

Spelling in leerjaar 1


Het aanleren van de spellingvaardigheid is sterk gekoppeld aan het aanleren van de leesvaardigheid. Spellen biedt immers een sterke ondersteuning voor het lezen. Tijdens het spellen, bij voorkeur gecombineerd met het schrijven, moeten leerlingen in leerjaar 1 elke klank actief omzetten in een letter.


Koppelingen

Dat bevordert de kwaliteit van klank-teken- en teken-klankkoppelingen. De leerlijn spelling is gelijk voor zowel de maan- als de zonlijn. Het schrijven van de letters biedt namelijk een sterke basis voor het goed inslijpen van de juiste spelling en het toepassen van de spellingstrategieŽn. Dit leerproces is ůůk voor de betere of excellente lezers van belang. De spellinglijn biedt uiteraard voldoende uitdaging voor de betere spellers.

Telkens op de tweede instructiedag ligt het accent op spelling. Een belangrijke rol hierin speelt Veilig gespeld maar ook in de werkboekjes gaat net als voor de andere leerlijnen doelgericht aandacht uit naar deze leerlijn.


Stappenplan

Voor spellen is het werken met een stappenplan een belangrijke strategie. 'Hakken' in de vorm van auditieve analyse is een onderdeel van dit stappenplan. We reiken je leerlingen zo handvatten aan om de deelprocessen van luisteren naar een woord tot het controleren van het gespelde woord systematisch onder de knie krijgen. Zodra de strategie geautomatiseerd is, helpt het je leerlingen bij het correct en vlot toepassen van de spellingvaardigheid. Steunkaarten voor specifieke spellingmoeilijkheden bieden hierbij extra houvast.