Veilig leren lezen

 

Technisch lezen in leerjaar 1


Vanuit een direct instructiemodel krijgen leerlingen in leerjaar 1 handvatten om nieuwe woorden al vanaf kern Start te lezen en spellen. Basis hierbij is het veelzijdig verkennen van letters en klanken (luisteren, kijken, voelen, ordenen) en het steeds opnieuw herhalen van bekende letters in nieuwe combinaties.

Door met letters te gaan spelen in zoveel mogelijk posities en lettercombinaties krijgen leerlingen niet alleen inzicht in de structuur van taal maar gaan ze dit inzicht sneller kunnen toepassen bij het lezen van nieuwe woorden Ún zinnen. Hierdoor ervaren ze dat ze echt met taal aan de slag zijn en het biedt hen veel mogelijkheden om de lees- en spellingvaardigheid te automatiseren. Een belangrijke rol hierin speelt Veilig en vlot.


Technisch lezen in de leerlingsoftware

In de leerlingsoftware is de leerlijn 'technisch lezen en spellen, begrijpend lezen' opgenomen. Met deze software oefenen de leerlingen het technisch lezen zelf op de computer of tablet.


Zoemend lezen

Het 'zoemend lezen' heeft een belangrijke rol als strategie om kinderen te helpen eerder een woord in zijn geheel te kunnen lezen in plaats van spellend. Door niet vast te houden aan het hakken en plakken, zetten leerlingen sneller de stap naar het direct lezen van groepen letters die ze al kennen. Het hakken blijft een belangrijke strategie, maar dan in de vorm van auditieve analyse voor het spellen. En dus niet voor het lezen.

Het zoemend lezen houdt in dat een leerling tijdens het lezen van een woord de klanken van het woord aanhoudt Ún verbindt, bijvoorbeeld in 'vvvisss'. Voor klanken die niet zijn aan te houden, zoals de 'p', leren kinderen hun mondstand klaar te zetten. Vooral bij het lezen van woorden met een nieuw geleerde letter of een nieuw woordtype doe je als leerkracht het zoemend lezen voor en oefen je samen met de leerlingen.