Veilig leren lezen

 

Toetsing en evaluatie


Hoe eerder leesproblemen worden gesignaleerd, des te groter is de kans dat zij met succes worden opgelost. Veilig leren lezen heeft een efficiŽnt leerlingvolgsysteem waarmee u de vorderingen van de leerlingen op de voet kunt volgen. Eventuele leesproblemen kun je in een zeer vroeg stadium signaleren ťn aanpakken.


Toetsscores

Aan de hand van toetsen krijg je zicht op de instructiebehoeften van je leerlingen. Hierop kun je inspelen met behulp van de verschillende aanpakken die zijn uitgewerkt in Veilig leren lezen. In het onderdeel Evaluatie van Digiregie leg je de toetsscores van je leerlingen vast, waarna je de leerlingen indeelt in 3 aanpakken.


Aanpak

Leerlingen met een gemiddelde instructiebehoefte volgen de maanaanpak, leerlingen die je intensiever wilt begeleiden volgen de steraanpak en leerlingen die behoefte hebben aan verdieping van de stof en meer uitdaging aankunnen, volgen de zonaanpak. In de lesbeschrijvingen vind je deze indeling ook terug.


Kernplan

Om tot een indeling in aanpakken te komen krijg je voor de maanlijn en zonlijn een overzicht van de toetsscores van je groep, waarna je aan de hand van de adviezen en je eigen doelen een indeling in aanpakken maakt. Vervolgens zie je in een oogopslag aan welke doelen je met welke leerlingen in de volgende kern gaat werken en op welke manier je die doelen kunt bereiken. Aan dit kernplan kun je eigen aandachtspunten en organisatorische informatie toevoegen.


Methodegebonden toetsen

Veilig leren lezen biedt methodegebonden toetsen en/of observaties voor de leerlijnen technisch lezen, spelling, begrijpend lezen, woordenschat en mondelinge communicatie. Je voert de toetsresultaten of je observaties in Digiregie in, waarna deze overzichtelijk in beeld worden gebracht. De woordenschattoets is een volledig digitale toets, die je leerlingen zelfstandig op een tablet of pc maken. De resultaten op deze toets worden automatisch in Digiregie getoond


Citotoetsen

Digiregie biedt ook de mogelijkheid om de resultaten op de Citotoetsen voor technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en woordenschat in te voeren of, nog eenvoudiger, te importeren uit het digitale leerlingvolgsysteem van Cito.