Veilig leren lezen

 

Differentiatie


Met Veilig leren lezen kun je optimaal differentiŽren door in te spelen op de niveauverschillen binnen jouw leerjaar 1. De methode werkt met twee leerlijnen (maanlijn en zonlijn) en drie aanpakken (maan, ster, zon). Tussen de leerlijnen is er altijd een nauwe verbinding in instructie en materialen.


Maan

Leerlingen met een normale leesontwikkeling volgen de leerlijn maan.


Ster

Leerlingen met een moeizame leesontwikkeling volgen eveneens de maanlijn, maar krijgen extra aandacht in de vorm van preteaching, extra instructie en/of begeleide inoefening.


Zon

Met leerlingen die al beschikken over een volledige letterkennis, kun je een 'zongroep' vormen. Aan het eind van de kern Start bepaal je door toetsing welke leerlingen de leerlijn zon gaan volgen. Naast volledige letterkennis vragen we van deze leerlingen ook een vlotte beheersing van de letters en het voldoende vlot kunnen lezen van klankzuivere woorden met een medeklinker-klinker-medeklinker structuur. Bovendien is het belangrijk dat zij zelfstandig kunnen werken. Leerlingen die de zonlijn volgen, werken veelal zelfstandig in leesboekjes en werkboekjes met leerstof op een hoger niveau. In de nieuwe versie van Veilig leren lezen krijgen deze leerlingen een eigen werkinstructie. Aan het eind van de les is er ook een duidelijke terugkoppeling naar het werk van de leerlingen.


Op eigen niveau en toch samen!

Samen lezen is belangrijk en werkt motiverend. In kern 1 t/m 6 zijn er samenleesteksten opgenomen in de leesboekjes maan-zon met afwisselend een tekstgedeelte voor maan en voor zon. Daarnaast hebben de leesboekjes zon een relatie met wat de leerlingen in de maangroep leren. Als de maangroep in de instructieles de i van kip leert, leest de zongroep in het leesboekje zon en het werkboekje zon een verhaal of informatieve tekst ůver kip. Aan het eind van de les kunnen leerlingen uit de zongroep vertellen wat ze hebben gelezen over dit onderwerp. Dit zorgt ervoor dat de zongroep betrokken blijft bij het onderwijs dat de overige leerlingen ontvangen, terwijl ze toch voldoende uitdaging krijgen in leermaterialen op hun eigen niveau.