Veilig leren lezen

 

Leerlijnen


In Veilig leren lezen zijn de leerlijnen voor schriftelijke en mondelinge taal stevig verankerd: technisch lezen, spelling, begrijpend lezen, woordenschat, spreken en luisteren en leesbevordering.