Veilig leren lezen

 

Opbouw en organisatie


Veilig leren lezen begint met kern Start, daarna volgen kern 1 t/m 11 en je eindigt het schooljaar met kern Afsluiting. Het totale programma beslaat 34 schoolweken, exclusief kern Afsluiting. Je hebt daarmee voldoende tijd om de methode volledig af te ronden.


Leerkrachtassistent en Digiregie

De gebruiksvriendelijke online software de Leerkrachtassistent en Digiregie vormen het hart van de methode en behoren dan ook tot het basispakket van de materialen. Je kunt eenvoudig thuis je lessen voorbereiden en dus veel tijd besparen, omdat alles online staat. Doordat Digiregie leerlingresultaten doorgeeft aan de Leerkrachtassistent, kun je bovendien je instructie op maat geven.


Tijdsbesteding per dag

Per dag worden er 70 minuten aan lezen en taal besteed.

De tijd per dag is onderverdeeld in:

• Basisles

50 minuten

• Integratieles

20 minuten


Flexibele jaarplanning

Dankzij de flexibele jaarplanning heb je voldoende tijd om Veilig leren lezen volledig af te ronden.

• Kern Start

twee weken

• Kern 1-6

per kern twee weken

• Kern 7-11

per kern drie weken

Elke kern sluit af met twee herhalings- en toetsdagen.

• Kern Afsluiting

flexibel programma

Elke kern sluit af met twee facultatieve herhalings- en toetsdagen. Je bepaalt zelf of je deze dagen nodig hebt of niet, afhankelijk van je groep. Je kunt de inhoud van de Leerkrachtassistent voor deze twee dagen zelf samenstellen, al naar gelang de behoefte van je leerlingen.


Kern Afsluiting flexibel programma

De duur van deze kern is afhankelijk van de vakantiespreiding per schoolregio en van het aantal herhalings- en toetsdagen dat je hebt gebruikt gedurende het schooljaar.