Veilig leren lezen

 

Didactiek


De nieuwe didactische keuzes van de nieuwe versie van Veilig leren lezen zijn gebaseerd op internationaal wetenschappelijk onderzoek en je praktijkervaringen. Hiermee leggen kinderen in leerjaar 1 een stevig fundament voor hun taal-leesontwikkeling.