Veilig leren lezen

 

Hoe werkt de methode?


Didactiek  

De nieuwe didactische keuzes van de nieuwe versie van Veilig leren lezen zijn gebaseerd op internationaal wetenschappelijk onderzoek en je praktijkervaringen. Hiermee leggen kinderen in leerjaar 1 een stevig fundament voor hun taal-leesontwikkeling.

Opbouw en organisatie  

Veilig leren lezen begint met kern Start, daarna volgen kern 1 t/m 11 en je eindigt het schooljaar met kern Afsluiting. Het totale programma beslaat 34 schoolweken, exclusief kern Afsluiting. Je hebt daarmee voldoende tijd om de methode volledig af te ronden.

Leerlijnen  

In Veilig leren lezen zijn de leerlijnen voor schriftelijke en mondelinge taal stevig verankerd: technisch lezen, spelling, begrijpend lezen, woordenschat, spreken en luisteren en leesbevordering.

Differentiatie  

Met Veilig leren lezen kun je optimaal differentiŽren door in te spelen op de niveauverschillen binnen jouw leerjaar 1. De methode werkt met twee leerlijnen (maanlijn en zonlijn) en drie aanpakken (maan, ster, zon). Tussen de leerlijnen is er altijd een nauwe verbinding in instructie en materialen.

Toetsing en evaluatie  

Hoe eerder leesproblemen worden gesignaleerd, des te groter is de kans dat zij met succes worden opgelost. Veilig leren lezen heeft een efficiŽnt leerlingvolgsysteem waarmee u de vorderingen van de leerlingen op de voet kunt volgen. Eventuele leesproblemen kun je in een zeer vroeg stadium signaleren ťn aanpakken.

Kernen en thema's  

Veilig leren lezen begint met kern Start, daarna volgen kern 1 t/m 11 en het schooljaar wordt afgesloten met kern Afsluiting. Elke kern begint met een ankerverhaal waarmee je het thema van de kern introduceert.

Resultaatgericht werken  

Met Veilig leren lezen kun je volledig resultaatgericht werken. Dat doe je door hoge doelen te stellen, gericht hieraan te werken en leerlingen systematisch te volgen in hun vorderingen. Veilig leren lezen bied je de mogelijkheid om systematisch je toetsgegevens te analyseren en die te gebruiken om elk kind optimale leerresultaten te laten behalen.

Ouderbetrokkenheid  

Met Veilig leren lezen kun je ook ouders gemakkelijk betrekken bij het leerproces van hun kind. Dankzij een thuisversie van de leerlingsoftware kunnen je leerlingen thuis werken met software die exact aansluit bij wat ze op school krijgen aangeboden.