Veilig leren lezen

 

Een nieuwe versie


Veilig leren lezen is al tientallen jaren de meest gebruikte én meest succesvolle lees- taalmethode in leerjaar 1. Recente wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen hebben geleid tot een nieuwe versie. Met de nieuwe versie van Veilig leren lezen geef je jonge lezers de beste basis.


Voor alle lezers

Bij de start in leerjaar 1 kennen veel kinderen al behoorlijk wat letters. Voor een groot deel is dat te danken aan de kleutergroepen waarin kinderen ruimschoots kennismaken met verhalen, woorden en letters. Het ene kind pikt die kennis sneller op dan het andere. Vandaar dat we in de nieuwe versie Veilig leren lezen veel aandacht besteden aan zowel risicolezers als vlotte lezers. Door een uitgekiende werkwijze en materiaalkeuze behouden alle leerlingen toch het gevoel samen één groep te vormen.


Gestructureerde opbouw

De nieuwe didactische keuzes van de nieuwe versie van Veilig leren lezen zijn gebaseerd op internationaal wetenschappelijk onderzoek en uw praktijkervaringen. De methode kent een gestructureerde opbouw van het letter- en woordaanbod, waarbij alle aandacht uitgaat naar het ontdekken en gebruiken van structuren in woorden en het verwerven van kwalitatief sterke teken-klankkoppelingen. Op systematische wijze leren kinderen sneller nieuwe woorden en zinnetjes lezen. Bovendien is er naast technisch lezen veel aandacht voor leesplezier. Op die manier leggen kinderen in leerjaar 1 een stevig fundament voor hun taal-leesontwikkeling. Daarmee vormt Veilig leren lezen samen met Dag Jules!, Schatkist, Zie zo Taal / Zie zo Spelling de doorlopende lijn lezen-taal van de kleuterklas t.e.m. leerjaar 6.


Resultaatgericht werken

Met de nieuwe versie van Veilig leren lezen kun je volledig resultaatgericht werken. Dat doe je door hoge doelen te stellen, gericht hieraan te werken en leerlingen systematisch te volgen in hun vorderingen. Veilig leren lezen biedt je de mogelijkheid om systematisch je toetsgegevens te analyseren en die te gebruiken om elk kind optimale leerresultaten te laten behalen.


Maximale ondersteuning

De online programma’s Leerkrachtassistent en Digiregie vormen het hart van de methode. Hiermee breng je de kwaliteit van het aanvankelijk leesonderwijs naar een nog hoger niveau. Je geeft effectieve instructie, interactieve lessen en een directe en doeltreffende terugkoppeling. Op basis van de toetsresultaten kan je niet alleen de leesontwikkeling van je leerlingen volgen, maar er ook daadwerkelijk op sturen. Beide programma's maken het werken met de nieuwe versie van Veilig leren lezen bijzonder eenvoudig.


Ouderbetrokkenheid

Met Veilig leren lezen kun je ook ouders gemakkelijk betrekken bij het leerproces van hun kind. Dankzij een thuisversie van de leerlingsoftware kunnen je leerlingen thuis werken met software die exact aansluit bij wat ze op school krijgen aangeboden. Ouders kunnen zelf de vorderingen volgen die hun kind maakt met de thuissoftware. Daarnaast biedt Digiregie de mogelijkheid om ouders te informeren over de vorderingen die hun kind maakt op school.


Haalbaar leesonderwijs

De doordachte opzet van de methode, met daarbij aandacht voor een goed klassenmanagement, biedt u de juiste ondersteuning om op maat leesonderwijs aan uw leerlingen te kunnen geven. Met Digiregie hebt u ook de mogelijkheid om - binnen de grenzen van belangrijke toetsmomenten - de jaarplanning flexibel aan te passen aan uw eigen situatie.


 

Je wenst
toelichting op school  
Je wenst een
ter inzagepakket  
Je wenst
gratis folders