Veilig leren lezen

 

over de Toetssite


De Zonnebergen - Mechelen

Wij werken sinds vorig schooljaar met de Toetssite van Veilig leren lezen en we zijn hier zeer tevreden over! Alles is heel duidelijk en goed uitgewerkt, we krijgen mooie en vooral gebruiksklare verwerkingen. Zo krijgen we direct een duidelijk beeld van de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, de tips hierrond zijn ook waardevol. De adviezen worden zeker opgevolgd en geven ons mooie resultaten. Bij de eerste kernen zijn er ook controletoetsen, waar we† handig gebruik van maken. Zo zien we onmiddellijk welke letters en woorden onvoldoende gekend zijn. Dit neemt wel wat extra tijd in beslag maar het loont zeker de moeite! Wij zijn alvast fan van jullie site!

Willy, Karina & Hilde
De Zonnebergen
Pastorijstraat 84
2800 Mechelen


Vrije Basisschool De Sprong - Waardamme

Al twee schooljaren gebruiken wij de Toetssite. We vinden een registratie online zeer handig omdat elke betrokken leerkracht zowel thuis als op school over de nodige gegevens kan beschikken. De registratie van gegevens en het raadplegen van de resultaten verloopt zeer vlot. Het opvragen van resultaten kan zowel voor een hele klas als voor het individuele kind. Dit laatste is zeer handig om de evolutie van elk kind afzonderlijk te bekijken.

Na elke testing krijgen we een overzichtelijk document waarop we de resultaten per kind en van de klasgroep kunnen bekijken en vergelijken met een normgroep. Het document wordt geÔllustreerd met duidelijke diagrammen en grafieken. Ook krijgen we een advies over een mogelijke verdere aanpak van de klasgroep, deelgroepen of individuele kinderen. Dit advies wordt - samen met de bevindingen van de leerkracht - gebruikt om de 'binnenklasdifferentiatie lezen' te organiseren en om de zorgwerking efficiŽnt te organiseren en/of aan te passen.

Door gebruik te maken van de Toetssite worden de leerkrachten positief bevestigd. Het geeft hen de nodige motivatie om de kwaliteit van het leesonderwijs op peil te houden of om dit indien nodig te verhogen. Het geeft hen een duwtje in de rug indien het lezen bij sommige kinderen wat moeizaam verloopt. Na elke kern overhandigen wij een diploma aan de kinderen waarop we de letter noteren van hun behaalde niveau. Dit wordt meegegeven naar huis. Op die manier worden ook de ouders regelmatig geÔnformeerd over de leesvorderingen van hun kind.

Katrien Delanghe - directeur
Vrije Basisschool De Sprong
Kloosterstraat 14
8020 Waardamme

Ik gebruik de Toetssite nu voor het tweede jaar en ik ben nog altijd heel enthousiast!
Ik kijk er telkens naar uit om de toetsresultaten in te geven en om dan de vergelijking te kunnen maken met een gemiddelde klas. Vooral de grafieken zijn heel duidelijk. Het geeft vaak ook een geruststellend gevoel. Dikwijls heb je tijdens de afname van de toets een minder goed gevoel, maar wanneer de meeste leerlingen dan toch in de groene zone blijken te zitten, wordt dit resultaat altijd trots aan de directie doorgespeeld.

De adviezen lees ik telkens wel, maar de extra leestest (meestal blz. 16 uit het leesboek) neem ik niet elke keer af, omwille van het gebrek aan tijd. Ik vind dat de Toetssite echt wel een heel duidelijk beeld weergeeft van de geleverde prestaties van de kinderen, zowel op individueel als op klassikaal vlak. De layout van het programma is ook heel duidelijk naar ouders toe. Dikwijls worden 'eigen kinderen' onder- of overschat en dan zijn de resultaatoverzichten van de Toetssite heel overzichtelijk om aan ouders te laten zien waar hun kind zich ergens in de klasgroep bevindt.

Katrien Delanghe - directeur
Vrije Basisschool De Sprong
Kloosterstraat 14
8020 Waardamme


Sint-Vincentschool - Ekeren

Wij maken na elk leesboekje gebruik van de Toetssite. Het geeft ons een degelijk beeld van de vooruitgang van elk kind en ook van de klassikale vorderingen. Je kan altijd vergelijken met de vorige kernen, zowel individueel als klassikaal. De moeilijkheidsgraad is goed te volgen en we gebruiken de suggesties met aanpassingen volgens het 'kunnen' van de leerlingen. De Toetssite geeft ons echt een volgsysteem voor lezen gedurende het hele jaar.

Christine Van Roosendael
Huveneersbasisschool
Frans Van Haelenstraat 28
2880 Hingene