Veilig leren lezen

 

Veilig leren lezen - organisatie

Staat uw vraag er niet bij? Stel hem dan aan onze klantenservice.

Hoe kan ik de 12 kernen over het schooljaar verdelen?

Uitgangspunt is dat alle 12 kernen in leerjaar 1 behandeld worden. Wat de jaarplanning betreft, worden aan de eerste kern 4 onderwijsweken besteed en aan alle overige elk 3 weken. Het totale onderwijsprogramma van de nieuwe versie van Veilig leren lezen beslaat dus 37 schoolweken. Op de pagina Jaarplanning vindt u een planning voor het lopend schooljaar.

Bij de eerste zes kernen zijn per woord gemiddeld 2 onderwijsdagen gepland. Scholen verschillen echter onderling. Uitgaande van bovenstaande algemene richtlijn, zult u zelf moeten bepalen hoeveel tijd nodig is om deze planning te kunnen realiseren. Voor een deel hangt dit af van de leerlingen, de grootte van de groep, uw ervaring en personele faciliteiten. Hebt u veel kinderen uit achterstandssituaties in uw groep, dan geeft u waarschijnlijk een hoge prioriteit aan het lees-/taalonderwijs, omdat dit voor de verdere ontwikkeling van de leerlingen cruciaal is. Naast het aantal uren speelt de intensiteit of effectiviteit waarmee de tijd gebruikt wordt een aanzienlijke rol. Het is daarom niet mogelijk een exact aantal uren voor lees/taalonderwijs aan te geven, dat voor uw school geldt. Afhankelijk van het onderwijsnet wordt gemiddeld 7 uur taal/leesonderwijs gegeven in leerjaar 1. Het technisch schrijfonderwijs is nauw verbonden met het leren lezen, wat ook weer van invloed is op de tijdsplanning.

 

Hoe organiseer ik het vervolgwerk met differentiatiematerialen in de klas?

De mate waarin een school differentieert en de wijze waarop dat gebeurt, is afhankelijk van een aantal factoren, zoals:

  • de mogelijkheden en voorkeuren van het schoolteam
  • de mogelijkheden en de voorkeuren van de groepsleerkrachten (denk aan duobanen)
  • de omvang en inrichting van het klaslokaal en het gebouw
  • de materiŽle mogelijkheden en beperkingen (leermiddelen, bijvoorbeeld het aantal computers)
  • en de mogelijkheden en beperkingen van de methode. Als een methode niet voorziet in materialen waarmee de leerlingen zelfstandig en doelgericht kunnen werken, is differentiatie maar in beperkte mate mogelijk.

Bij de huidige versie van Veilig leren lezen zijn al zeer vele materialen beschikbaar waarmee kinderen zelfstandig kunnen werken, waaronder de speelleesset en de computerprogramma's. De nieuwe Veilig leren lezen biedt drie varianten van differentiatie aan, waarbij de nadruk ligt op convergente vormen. De voorkeur gaat uit naar die vorm, waarbij ruimte wordt geschapen voor verlengde instructie en oefening van de risicokinderen en waarbij ook de snelle kinderen door middel van extra materialen worden uitgedaagd. Om dit mogelijk te maken zijn de werkboekjes zo samengesteld, dat kinderen al spoedig 15 tot 20 minuten zelfstandig kunnen werken. Bovendien zijn naast de reeds bestaande materialen nieuwe materialen ontwikkeld, waarmee kinderen zelfstandig kunnen werken. De nieuwe computerprogramma's sluiten nog beter aan bij de diverse kernen dan in het verleden. Kiest een school echter voor een minimale vorm van differentiatie, dan zijn niet alle differentiatiematerialen noodzakelijk. De methode benadrukt het belang van een zorgvuldige klassikale instructie. Dit is immers een belangrijke voorwaarde voor het zelfstandig werken. Daarnaast worden flexibele groepjes gevormd voor extra instructie en begeleiding. Dit is in overeenstemming met wat onderzoeksresultaten over de effectiviteit van groeperingvormen leren.

 

Kan een leerling die zich in de loop van het jaar toch niet optimaal blijkt te ontwikkelen in de zongroep worden teruggeplaatst in de maangroep?

Ja, dat kan. Deze kinderen kunnen dan eventueel met raketmaterialen wel extra worden uitgedaagd.

 

Is het mogelijk om een leerling van de maangroep die in de loop van het jaar versneld door het leesonderwijs gaat bijvoorbeeld vanaf januari nog in de zongroep te plaatsen?

We adviseren om kinderen na kern 2 niet meer in de zongroep in te delen. De zonmaterialen hebben namelijk een eigen opbouw door de kernen heen; halverwege instappen is niet wenselijk. De kinderen die zich snel ontwikkelen, zijn het meest gebaat bij het gebruik van de raketmaterialen, die een grotere uitdaging bieden, maar er tevens voor zorgen dat er geen gaten in de leesontwikkeling vallen.