Veilig stap voor stap

 

Leerstof


Veilig stap voor stap richt zich hoofdzakelijk op technisch lezen en spelling. Er wordt in beperkte mate ook aandacht besteed aan het begrijpend lezen, met name vanaf kern 7. De belangrijkste doelstelling van de methode is het goed en vlot leren lezen. Net als bij Veilig leren lezen bereiken de kinderen bij Veilig stap voor stap aan het einde van kern 12 minimaal leesniveau AVI E3/AVI 3.


Betekenisvolle leeromgeving

In Veilig leren lezen heeft elke kern een thema. De lessen voor technisch lezen zijn met behulp van dit thema ingebed in een talig kader. In Veilig stap voor stap is er bewust voor gekozen om thematische en talige activiteiten achterwege te laten, zodat alle lestijd beschikbaar is voor het leren lezen. Het leren lezen gebeurt in een betekenisvolle omgeving door aan het begin van elke kern te starten met een ankerverhaal. Leerlingen krijgen de structureerwoorden op die manier in een betekenisvolle context aangeboden. Tevens is er hier en daar een zeer beknopte verwijzing naar thematische of betekenisvolle aspecten die dicht bij de inhoud van de leerstof van die dag liggen. Zo is bij het aanbieden van een nieuw woord een suggestie opgenomen om ook de betekenis van het nieuwe woord te introduceren.


Letterkennis

In Veilig stap voor stap worden de letters aangeboden volgens de maanlijn. Ook wordt uit elk structureerwoord slechts één letter aangeboden en ingehangen in het klikklakboekje. Kinderen die meer letters beheersen, krijgen de betreffende letters in hun klikklakboekje. Hierdoor wordt het klikklakboekje een individueel leermiddel.