Veilig stap voor stap

 

Didactiek


Leerlingen in het buitengewoon onderwijs werken vaak in een aangepast tempo. De spanningsboog van deze kinderen is meestal kleiner en er is behoefte aan extra instructie en meer tijd voor zelfstandig werken. Daarnaast wordt binnen een groep regelmatig op meerdere instructieniveaus gewerkt, waardoor divergente differentiatie vaker voorkomt.


Aandacht voor technisch lezen

Met Veilig stap voor stap krijgt elk kind de nodige aandacht bij het leren lezen. De methode doet dit door het accent te leggen op technisch lezen en spelling. Het leren van nieuwe letters en woorden gaat in kleine, afgebakende stapjes. In beperkte mate is er ook aandacht voor begrijpend lezen, met name vanaf kern 7. Daardoor is Veilig stap voor stap een prima voorbereiding op Estafette Nieuw, de leesmethode die Zwijsen BE ontwikkelde voor technisch lezen in hogere jaren.