Veilig stap voor stap

 

Werkboekje

In de werkboekjes van Veilig stap voor stap wordt aan elk aspect relatief meer aandacht besteed dan in Veilig leren lezen. Wat het schrijven betreft, is er in de eerste zes kernen rekening gehouden met de mogelijkheid om de leerlingen te laten stempelen in plaats van te schrijven.

In de werkboekjes Veilig stap voor stap:
 

Je wenst
toelichting op school  
Je wenst een
ter inzagepakket  
Je wenst
gratis folders