Veilig leren lezen

 

over de Toetssite


Carine Ryckbosch en Nicole Leys  

Vrije Basisschool De Ark, in Koksijde

De Vlaamse onderwijsinspectie beoordeelt het leerlingvolgsysteem in het eerste leerjaar van de Vrije Basisschool De Ark als zr professioneel. De school in Koksijde werkt sinds 2006 met de 2e maanversie van Veilig leren lezen n met de Toetssite.

Emma op het Veld  

Basisschool De Rietlanden in Amsterdam

"Het programma vind ik heel toegankelijk, ik kon er vrijwel direct goed mee uit de voeten. Je krijgt een duidelijk overzicht van hoe ver de kinderen zijn en welke vervolgstappen je moet nemen."