Veilig leren lezen

 

Toetsing en evaluatie


Hoe eerder leesproblemen worden gesignaleerd, des te groter is de kans dat zij met succes worden opgelost. Veilig leren lezen heeft een efficiënt leerlingvolgsysteem waarmee u de vorderingen van de leerlingen op de voet kunt volgen. Eventuele leesproblemen kunt u in een zeer vroeg stadium signaleren én aanpakken.


Toetsing

  1. Neem na elke kern de basistoets Veilig & vlot af. Deze basistoetsen zijn bedoeld om het automatiseringsproces van de te lezen woorden te volgen. Het is wenselijk om deze basistoetsen na elke kern bij alle leerlingen af te nemen. U kunt zo goed zien hoe het automatiseringsproces bij de diverse leerlingen verloopt. De leerlingen ontvangen een Veilig & vlotdiploma als zij de woorden correct en vlot kunnen lezen.
  2. Bij kinderen die de eerste vijf kernen op de basistoets Veilig & vlot Onvoldoende (O) of Twijfelachtig (T) scoren,neemt u aansluitend de vervolgtoets voor risicolezers op pagina 16 van Leesboekje maan af. Daarnaast kunt u ook vanaf kern 2 de vervolgtoets risicolezers Veilig & vlot afnemen. Als u extra hulp heeft gegeven aan een risicolezer, wilt u natuurlijk graag weten of die leerling daardoor vooruit is gegaan.
  3. Neem bij alle leerlingen de vier ‘signaleringen’ af: de herfstsignalering, de wintersignalering, de lentesignalering en de eindsignalering. De signaleringsmomenten zijn na kern 3, 6, 8 en 11


Unieke Toetssite

Met de Toetssite Veilig leren lezen kunt u de leesontwikkeling van leerlingen nauwkeurig volgen en evalueren. Bovendien ziet u meteen waar zich knelpunten in de leesontwikkeling voordoen. Uniek zijn de adviezen die de Toetssite u geeft om leesproblemen gericht en vroegtijdig aan te pakken. Via deze concrete adviezen, duidelijke tabellen en overzichten. kunt u bepalen welke bijsturing voor welke leerling nodig is. De Toetssite biedt u een duidelijke structuur bij de analyse van de leesontwikkeling van uw leerlingen. Niet alleen is het gemakkelijk om de toetsgegevens met de Toetssite te verwerken, het systeem bespaart u ook veel tijd.