Veilig leren lezen

 

Differentiatie


Veilig leren lezen biedt concrete materialen voor zelfstandige verwerking op verschillende niveaus. Het organisatiemodel is flexibel en stelt u in staat om de mate van differentiatie te bepalen: wilt u een meer ‘klassikale’ aanpak of liever uitgebreide differentiatie?


Hanteerbaar model

Met adaptief onderwijs breidt u de effectieve leertijd uit. Veilig leren lezen biedt hiervoor een uiterst hanteerbaar model. In een klas met kinderen die al kunnen lezen, kiest u voor twee groepen: een maangroep die start met het leesonderwijs en een zongroep voor kinderen die al kunnen lezen. In alle andere gevallen werkt u met één groep, de maangroep, en komt u met diverse materialen tegemoet aan verschillen tussen uw leerlingen. Zo zet u uw onderwijstijd efficiënt in voor het doel: álle kinderen leren lezen.


Maangroep

De maangroep is de groep kinderen met een normale leesontwikkeling. Deze kinderen starten in leerjaar 1 met het leesonderwijs. U kunt ervoor kiezen alleen met een maangroep te werken. Bijvoorbeeld aan het begin van het schooljaar, als de kinderen nog moeten leren zelfstandig te werken en u nog niet precies weet hoe de individuele kinderen zich gaan ontwikkelen.


Zongroep

Bij de start van groep drie beschikken sommige kinderen al over een volledige letterkennis en kunnen ze mkmwoorden correct en vlot lezen. Met deze leerlingen kunt u een ‘zongroep’ samenstellen. De kinderen in de zongroep blijven deel uitmaken van de grote groep: bij de introductie van het thema, bij alle taalactiviteiten en bij de afronding. Zij werken zelfstandig in leesboekjes en werkboekjes, net als de kinderen in de maangroep, maar dan wel met leerstof op hun niveau. Hiervoor zijn de leesboekjes zon en werkboekjes zon ontwikkeld. Ook bij de differentiatiematerialen voor vervolgopdrachten vinden zij oefenstof op maat.


Steraanpak

Kinderen met een moeizame leesontwikkeling (risicolezers) hebben behoefte aan extra aandacht in de vorm van preteaching, extra instructie en/of begeleide inoefening. Deze aanpak noemen we de steraanpak.


Raketmaterialen

Kinderen die snel door de leerstof gaan, krijgen extra pittige vervolgopdrachten die hen uitdagen zelf te experimenteren, bijvoorbeeld met letters die nog niet expliciet aan de orde zijn geweest. De activiteiten die u voor deze kinderen kunt inzetten noemen we raketactiviteiten.