Veilig leren lezen

 

Veilig en vlot

Veilig & vlot is een uitgave die voornamelijk gericht is op de automatisering van de woordherkenning en daarnaast de elementaire leeshandeling ondersteunt. De boekjes van Veilig & vlot bevatten zorgvuldig opgebouwde woordrijtjes (veilig), waarmee de kinderen zich zelfstandig trainen in het vlot lezen.


Zo werkt het

Op de voorkant van de bladen staan woordrijtjes waarin de wisselende letter op een vaste plaats staat (vooraan, achteraan of in het midden). Deze letter is telkens in het blauw afgedrukt. Op de achterkant staat de wisselende letter niet op dezelfde plaats en is deze niet in het blauw afgedrukt. Hierbij wordt de leerling gedwongen alle letters van het woord nauwkeurig waar te nemen.

In de wisselrijtjes zit een geleidelijke opbouw die voorkomt dat leerlingen te veel nieuwe dingen tegelijk moeten leren en daardoor weer terugvallen op spellend lezen.


Materialen

Veilig & vlot bestaat uit 4 boekjes:
1. Veilig & vlot bij kern 1 tot en met 3
2. Veilig & vlot bij kern 4 tot en met 6
3. Veilig & vlot bij kern 7 tot en met 9
4. Veilig & vlot bij kern 10 tot en met 12

Alle boekjes bevatten bladen met woordrijtjes met de laatst geleerde letter of de laatst aangeboden leesmoeilijkheid.

In de boekjes bij kern 7 tot en met 12 staan analogierijtjes waarin de nieuwe leesmoeilijkheid telkens in het blauw is afgedrukt. Op de achterkant van de bladen worden alle laatst geleerde leesmoeilijkheden door elkaar geoefend.


Didactiek

De kinderen oefenen telkens wanneer ze er even tijd voor hebben. Als een kind de woordjes vlot kan lezen, mag het bij u komen om te laten horen hoe goed het gaat. Per kern is er in de handleiding een controletaak opgenomen. Hiermee kunt u de ontwikkeling van de vlotheid van de woordherkenning op de voet volgen.