Veilig leren lezen

 

Werkboekje maan

Bij elke kern hoort een werkboekje maan. Alle kinderen in de maangroep oefenen hiermee de stof die u tijdens de basisinstructie hebt behandeld. De kinderen die werken met een ster-aanpak krijgen hierbij verlengde instructie en maken de oefeningen daarna onder begeleiding. De overige kinderen kunnen de oefeningen na een korte tijd zelfstandig maken. Bepaalde taken komen telkens terug, waardoor kinderen ze snel herkennen.