Veilig stap voor stap

 

Uitgangspunten

Veilig stap voor stap is een hele speciale methode om te leren lezen. Met de kwaliteit van Veilig leren lezen, maar ontwikkeld voor het buitengewoon onderwijs.


Meer tijd, meer flexibiliteit

Veilig stap voor stap gebruikt alle beproefde elementen van Veilig leren lezen. Tegelijkertijd zijn de activiteiten, oefeningen en werkvormen ontwikkeld voor kinderen die extra aandacht nodig hebben. Dat betekent méér tijd om de lesstof aan te bieden en vaker klassikaal werken. Maar ook meer mogelijkheden voor verlengde instructie, praktische dagprogramma's en een organisatie gemaakt voor het werken met één of twee niveaugroepen.


Alle aandacht voor lezen

Met Veilig stap voor stap krijgt elk kind de nodige aandacht bij het leren lezen. De methode doet dit door het accent te leggen op technisch lezen en spelling. Het leren van nieuwe letters en woorden gaat in kleine, afgebakende stapjes. In beperkte mate is er ook aandacht voor begrijpend lezen, met name vanaf kern 7. Daardoor is Veilig stap voor stap een prima voorbereiding op Estafette Nieuw, de methode die Zwijsen BE ontwikkelde voor technisch lezen in hogere jaren.


Ruimte voor verschillen

Natuurlijk is Veilig stap voor stap flexibel in te zetten. De maanlijn uit Veilig leren lezen vormt de basis en voor zwakke lezers is de sterlijn tot in detail uitgewerkt. De leerkracht krijgt concrete aanwijzingen voor verlengde instructie. Ook biedt de Leerkrachtassistent extra mogelijkheden voor het oefenen en automatiseren van de leesvaardigheden. We testten Veilig stap voor stap uitgebreid in de praktijk. De reacties waren enthousiast.


De beste materialen

Veilig leren lezen is in Vlaanderen en Nederland meest gebruikte methode om te leren lezen. Logisch dat Veilig stap voor stap gebruik maakt van alle succesvolle materialen van deze methode. U werkt onder andere met dezelfde ankers, wandplaten, instructiekalenders, leesboekjes en Veilig & vlot-boekjes. De werkboekjes van Veilig stap voor stap zijn wel speciaal ontwikkeld. Ze bevatten meer oefenstof, een duidelijkere layout, en maken functioneel gebruik van steunkleur in de opdrachten. En de handleidingen? Ook die zijn helemaal op maat.


Verschillen met Veilig leren lezen