Veilig leren lezen

 

Zo werkt het


Didactiek  

Na ruim veertig jaar te zijn beproefd blijkt de didactische basis van Veilig leren lezen nog steeds een onovertroffen middel te zijn om kinderen te leren lezen. Die basis is de zogenoemde structuurmethode.

Opbouw en organisatie  

Veilig leren lezen is opgebouwd uit twaalf thematische kernen. In de handleiding staat precies aangegeven wat er wanneer aan bod komt. De les begint en eindigt elke dag met gezamenlijke groepsactiviteiten. Op deze manier blijven alle leerlingen deel uitmaken van uw groep en delen ze samen het plezier van het leren lezen.

Leerstof  

In Veilig leren lezen zijn leerlijnen uitgestippeld voor zowel mondelinge als schriftelijke taalontwikkeling. Daarmee sluit de methode aan bij de leerplandoelen van de verschillende onderwijsnetten.

Differentiatie  

Veilig leren lezen biedt concrete materialen voor zelfstandige verwerking op verschillende niveaus. Het organisatiemodel is flexibel en stelt u in staat om de mate van differentiatie te bepalen: wilt u een meer ‘klassikale’ aanpak of liever uitgebreide differentiatie?

Toetsing en evaluatie  

Hoe eerder leesproblemen worden gesignaleerd, des te groter is de kans dat zij met succes worden opgelost. Veilig leren lezen heeft een efficiënt leerlingvolgsysteem waarmee u de vorderingen van de leerlingen op de voet kunt volgen. Eventuele leesproblemen kunt u in een zeer vroeg stadium signaleren én aanpakken.