Veilig leren lezen

 

Uitgangspunten

Veilig leren lezen is een methode voor aanvankelijk lees- én taalonderwijs. Dit garandeert een goede aansluiting op het onderwijs in leerjaar 2.


Vertrouwde didactiek

De vertrouwde didactiek van Veilig leren lezen heeft haar sporen ruimschoots verdiend. Veilig leren lezen blijft dan ook een structuurmethode. Met zorgvuldig gekozen woorden wordt leerlingen de alfabetische structuur van ons spellingsysteem bijgebracht. Door deze ‘structureerwoorden’ te zien, te horen en uit te spreken, leren kinderen klanken en letters verbinden en deze vaardigheid ten slotte te automatiseren.


Snellere leesontwikkeling

Met Veilig leren lezen kunt u leerlingen al snel nieuwe woorden laten lezen met de letters die ze hebben geleerd. Verder is er veel aandacht voor het automatiseren van de letterkennis en het stimuleren van vloeiend lezen.


Ruimte voor verschillen

Veilig leren lezen biedt concrete mogelijkheden en materialen om in te spelen op verschillen tussen leerlingen. Zo is er een maangroep voor kinderen die starten met het leesonderwijs en een zongroep voor kinderen die al vlot kunnen lezen. Met de bijbehorende differentiatiematerialen zorgt u vervolgens voor de juiste aanpak voor elke leerling.


Multimediaal

Veilig leren lezen is een multimediale methode. Naast kleurrijke leesboekjes, werkboekjes en andere materialen, biedt de methode ook digitale toepassingen. Met het computerprogramma Veilig leren lezen oefenen de leerlingen technisch lezen, spellen en begrijpend lezen. De Leerkrachtassistent Veilig leren lezen is software voor het digitale schoolbord waarmee u op zeer efficiënte wijze instructie kunt geven. Met de Toetssite Veilig leren lezen kunt u de leesontwikkeling van uw leerlingen nauwkeurig volgen en evalueren. Uniek aan de Toetssite is dat er adviezen worden verstrekt waarmee leesproblemen gericht en vroegtijdig kunnen worden aangepakt.