Veilig leren lezen

 

Artikelen Veilig leren lezen


Hier vindt u extra informatie en verdiepingsstof bij de methode. In elk artikel geeft de auteur zijn visie op een onderwerp gerelateerd aan Veilig leren lezen. Ook treft u er handige tips aan om direct in uw praktijk toe te passen.Datum Titel Categorie Auteur(s)
18-08-2009 AVI-nieuw en zonnetjes  

Vanaf augustus 2008 zijn de vertrouwde AVI-niveausvervangen door een nieuwe indeling. Wat ...

zonaanpak Marion van der Meulen
25-09-2007 Automatiseren van de leesvaardigheid  
Bij het aanvankelijk leesonderwijs dient men onderscheid te maken tussen: 1. het correct lezen en 2. het vlot lezen.
lezen Huub Lucas
29-01-2008 Beter lezen met 'voor-koor-zelf'  
Zelfvertrouwen is een goede basis voor het leveren van prestaties. Onvoorbereid hardop lezen, ...
lezen Ed Koekebacker en Susan van der Linden
01-04-2008 Diploma's Veilig en vlot  
Bij alle leerprocessen speelt motivatie een grote rol. Als je erop gebrand bent iets te leren, is de ...
Veilig en vlot Caesar Mommers (2007 †)
14-06-2010 Einde schooljaar: Acht handige tips  
Elke leerkracht van leerjaar 1 kent het verwachtingsvolle gevoel aan het begin van een nieuw schooljaar...
organisatie Huub Lucas
15-05-2012 Eindsignalering: onderdelen van de eindsignalering  
Na kern 11 is het tijd voor de eindsignalering. De eindsignalering maakt zichtbaar hoe ver de kinderen in leerjaar 1 gekomen zijn.
toetsen en toetssite Huub Lucas en Marjon Verstappen
01-04-2008 Feestneus: suggesties bij kern 10  
Feestneus biedt een schat aan mogelijkheden om kinderen op speelse en actieve wijze te laten werken ...
materialen Susan van der Linden
28-09-2010 Goed voorbereid toetsen afnemen  
Het nieuwe schooljaar is nog pril. Maar voor de scholen die dit jaar als eerste gestart zijn, nadert nu alweer ...
toetsen Huub Lucas en Bea Zuurwelle
01-04-2008 Het belang van Veilig en vlot  
Een van de meest kenmerkende vernieuwingen van Veilig leren lezen is de toegenomen aandacht ...
Veilig en vlot Caesar Mommers (2007 †) en Bea Zuurwelle
16-11-2005 Het enthousiasme is niet alleen van onszelf  
BS St. Martinus in Millingen aan de Rijn werkt al sinds jaar en dag met Veilig leren lezen.
praktijk Uitgeverij Zwijsen BE
27-02-2011 Hoe herken ik dyslexie in leerjaar 1?  
Over dyslexie is in de media veel te lezen. Over het algemeen wordt gesteld dat hoe eerder dyslexie...
dyslexie Marion van der Meulen
14-08-2008 Hulp aan risicolezers kern 1  
Hoe eerder je begint met hulp aan risicolezers, des te groter de kans op succes.
risicolezers Ed Koekebacker
14-04-2009 Hulp aan risicolezers kern 10  
Vanaf kern 10 maken we een onderscheid tussen leerlingen die extra begeleiding nodig hebben om het maanniveau te bereiken en de allerzwakste lezers.
risicolezers Ed Koekebacker
23-04-2009 Hulp aan risicolezers kern 11  
Vanaf kern 10 maken we een onderscheid tussen leerlingen die extra begeleiding nodig hebben om het maanniveau te bereiken en de allerzwakste lezers.
risicolezers Ed Koekebacker
23-04-2009 Hulp aan risicolezers kern 12  
Vanaf kern 10 maken we een onderscheid tussen leerlingen die extra begeleiding nodig hebben om het maanniveau te bereiken en de allerzwakste lezers.
risicolezers Ed Koekebacker
21-08-2008 Hulp aan risicolezers kern 2  
Om ook met deze risicokinderen de tussendoelen voor het einde van kern 6 te halen, zult u intensief met hen aan de slag moeten.
risicolezers Ed Koekebacker
16-09-2009 Hulp aan risicolezers kern 3  
Het is goed om met risicolezers in kern 3 dagelijks de volgende activiteiten uit te voeren.
risicolezers Ed Koekebacker
30-09-2008 Hulp aan risicolezers kern 4  
Het is goed om met risicolezers in kern 4 dagelijks de volgende activiteiten uit te voeren.
risicolezers Ed Koekebacker
24-11-2008 Hulp aan risicolezers kern 5  
Het is goed om met risicolezers in kern 5 dagelijks de volgende activiteiten uit te voeren.
risicolezers Ed Koekebacker
22-12-2008 Hulp aan risicolezers kern 6  
Het is goed om met risicolezers in kern 6 dagelijks de volgende activiteiten uit te voeren.
risicolezers Ed Koekebacker
17-02-2009 Hulp aan risicolezers kern 7  
hulp aan risicolezers vanaf kern 7 is gebaseerd op twee pijlers: het verstevigen van vaardigheden én het uitbouwen van de leesvaardigheid.
risicolezers Ed Koekebacker
17-02-2009 Hulp aan risicolezers kern 8  
hulp aan risicolezers vanaf kern 7 is gebaseerd op twee pijlers: het verstevigen van vaardigheden én het uitbouwen van de leesvaardigheid.
risicolezers Ed Koekebacker
11-03-2009 Hulp aan risicolezers kern 9  
hulp aan risicolezers vanaf kern 7 is gebaseerd op twee pijlers: het verstevigen van vaardigheden én het uitbouwen van de leesvaardigheid.
risicolezers Ed Koekebacker
24-09-2012 Hulp voor ouders: Ik wil mijn kind thuis helpen met lezen  
U heeft de ouders gevraagd thuis met hun kind te lezen. Hoe? Met de tips in dit artikel helpt u ouders op weg. Om te printen en mee te geven.
risicolezers Ed Koekebacker
09-04-2008 Inrichting lokaal: Tips  
Sinds drie jaar werk ik met de 2e maanversie vanVeilig leren lezen. Een methode waarmee ik heel ...
organisatie Josée Warnaar
24-06-2008 Interactief voorlezen  
In de 2e maanversie van Veilig leren lezen neemt het voorlezen een belangrijke plaats in: alle twaalf ...
didactiek Wilma Stegeman
13-09-2010 Interpretatie van toetsresultaten  
Om een goede leesontwikkeling bij uw leerlingen te realiseren, is het belangrijk om de vinger aan de pols te ...
toetsen Huub Lucas en Bea Zuurwelle
15-10-2010 Is dit eigenlijk wel eerlijk  
Over de beoordeling van het toetsenresultaat van leerlingen op de toets Veilig en vlot
Veilig en vlot Karlijn Zuketto en Huub Lucas
14-09-2010 Juf, ben ik een zonnetje?  
Leesonderwijs op maat. Vanaf het begin elke leerling het leesonderwijs bieden waaraan hij of zij behoefte heeft. Dat was de bedoeling bij de ontwikkeling van de methode.
zonaanpak Huub Lucas
07-02-2008 Juf, ik wil lezen!  
Je zit in leerjaar 1, je hebt leren lezen (of je bent een eind op weg) en dan wil je ook lezen! Het valt ...
leesbevordering Ed Koekebacker
12-04-2011 Juf, mag ik met de zonboekjes werken?  
Leesonderwijs op maat. Vanaf het begin elke leerling het leesonderwijs bieden waaraan hij of zij behoefte heeft. Dat was de bedoeling bij de ontwikkeling van de methode.
zonaanpak Huub Lucas
07-02-2008 Kiezen voor lezen  
Lezen staat de laatste tijd in het centrum van de belangstelling. In dagbladen, weekbladen, maandbladen ...
leesbevordering Huub Lucas
27-11-2007 Leerkrachtassistent: tips uit de praktijk  
Dit schooljaar wordt de Leerkrachtassistent Veilig leren lezen op school geëvalueerd. Tijdens deze ...
Leerkrachtassistent Wilma Stegeman en Angela Schelfhout
10-10-2011 Leerlijnen maanaanpak  
Een kort overzicht van de vijf leerlijnen: technisch lezen, spellen, begrijpend lezen, woordenschat en creatief schrijven.
lezen Angela Schelfthout
15-02-2012 Leerlijnen zonaanpak  
De zonaanpak is gebaseerd op een systematisch aanbod van oefenstof. In dit artikel vindt u overzichten van de leerlijnen bij de zonaanpak voor technisch lezen, spellen, begrijpend lezen en functioneel schrijven.
lezen Wilma Stegeman
13-09-2010 Lentesignalering: de vinger aan de pols  
Uit onderzoek is bekend, dat leerkrachten die de leesontwikkeling van hun leerlingen nauwgezet ...
toetsen Caesar Mommers (2007 †)
18-12-2007 Letterkennis: aanpak b/d-probleem  
De letters 'b' en 'd' zijn voor veel kinderen een bron van verwarring. Dit komt door hun gelijke ...
letterkennis Susan van der Linden
17-01-2008 Letterkennis: aanpak eu/ui/ou-probleem  
Op welke wijze kunt u problemen met de tweetekenklanken eu/ui/ou aanpakken? In dit artikel ...
letterkennis Susan van der Linden
17-01-2008 Letterkennis: aanpak ie/ei-probleem  
Veilig leren lezen besteedt in de eerste zes kernen veel aandacht aan het aanleren van de letters. Het ...
letterkennis Susan van der Linden
12-03-2009 Letterzetter: Hulp en uitdaging  
Met een gespannen trek op zijn gezicht hakt Jurre met zijn handen tegen elkaar mee: rr/ - /aaa/ - ...
materialen Ed Koekebacker
09-01-2009 Meer leestijd voor leeszwakke leerlingen  
Sommige kinderen lijken het lezen maar niet onder de knie te krijgen. Ze blijven moeite houden ...
toetsen Huub Lucas en Bea Zuurwelle
24-06-2008 Met woorden werken  
De leerlijn woordenschat is enigszins 'verstopt' in de materialen en activiteiten van Veilig leren ...
woordenschat Wilma Stegeman
13-09-2010 Observaties belangrijk bij het leren lezen  
Veilig leren lezen biedt de mogelijkheid om de leesontwikkeling van leerlingen op de voet te volgen en het ...
toetsen Huub Lucas en Bea Zuurwelle
11-07-2008 Op avontuur met de lettermuur  
Het Expertisecentrum Nederlands raadt leerkrachten van groep 1 tot en met 3 aan voor het ...
materialen Josée Warnaar
22-06-2011 Recepten tegen zomerdip  
Het einde van het schooljaar komt in zicht. Sommige kinderen raken gedurende de hele vakantie geen boek aan en raken de verworven leesvaardigheid weer voor een gedeelte...
organisatie Huub Lucas
09-04-2008 Ringboekje: Een veelzijdig leermiddel  
Het ringboekje is een aantrekkelijk leermiddel dat u op diverse manieren kunt inzetten. Het ringboekje ...
materialen Josée Warnaar
12-04-2011 Ster? Maan? Raket? Of zon?  
In het artikel 'Observaties belangrijk bij het leren lezen' was de conclusie dat de twee-eenheid ...
toetsen Huub Lucas en Bea Zuurwelle
01-04-2008 Stickers: Wat kun je er nog meer mee doen?  
Het artikel Ringboekje, een veelzijdig leermiddel, dat u van deze site kunt downloaden, laat zien op ...
materialen Josée Warnaar
13-08-2009 Toelichting Leerkrachtassistent versie 2.0  
Uit het rapport van de onderwijsinspectie blijkt dat er een duidelijk verband bestaat tussen de leesprestaties ...
Leerkrachtassistent Angela Schelfhout en Wilma Stegeman
24-09-2010 Toetsen en Toetssite Veilig leren lezen  
Het vernieuwde toetssysteem van Veilig leren lezen biedt u de mogelijkheid om uw leerlingen nog nauwgezetter te volgen.
toetsen en toetssite Karlijn Zuketto
12-04-2011 Uitmuntende lezers na de Herfstsignalering: raket of zon?  
De Signalering na kern 3 (Herfstsignalering) is niet alleen bedoeld om risicolezers te signaleren ...
zonaanpak Wilma Stegeman
12-04-2011 Uitmuntende lezers na de wintersignalering: raket of zon?  
Regelmatig wordt de vraag gesteld: 'Wat doe je met kinderen die na de winter- of lentesignalering ...
zonaanpak Wilma Stegeman
01-04-2008 Veilig en vlot boekt resultaat  
Uit de praktijkervaring van Joan Gunther, die al een aantal jaren met Veilig en vlot in leerjaar 1 werkt
Veilig en vlot Joan Gunther
20-05-2008 Verlengde instructie  
De term 'verlengde instructie' heeft bij Veilig leren lezen een betekenis die ontleend is aan ...
verlengde instructie Caesar Mommers (2007 †) en Susan van der Linden en Josée Warnaar
24-09-2010 Vernieuwd! Toetssite Veilig leren lezen  
De Toetssite Veilig leren lezen is vanaf 2005 een gewaardeerd onderdeel van de methode. Inmiddels ...
toetsen en toetssite Karlijn Zuketto en Huub Lucas
16-11-2005 Waar is Jantje Snoeper gebleven?  
Deze vraag wordt regelmatig gesteld door gebruikers van de tweede maanversie die het verhaal kennen uit de eerste versie.
didactiek Ed Koekebacker
21-01-2010 Wacht-hint-prijs  
Bij het geven van leesinstructie kunt u gebruikmakenvan de zogeheten 'wacht-hint-prijs'-methodiek ...
lezen Uitgeverij Zwijsen BE
01-04-2008 Wandplaten: Draai ze op tijd om!  
Aan het eind van elke kern moeten de kinderen de nieuw aangeboden letters correct en vlot beheersen.
materialen Josée Warnaar en Susan van der Linden
12-04-2011 Wanneer kan een vroege lezer de zonaanpak volgen?  
Uit het gebruikersonderzoek naar de 2e maanversie van Veilig leren lezen blijkt dat 47% van de huidige ...
zonaanpak Wilma Stegeman
21-08-2008 Wat doe je met zittenblijvers?  
Jorien kent alle letters al. Ze kan ze niet snel benoemen en haar leesniveau is nog spellend. Was ...
zittenblijvers Susan van der Linden
13-09-2010 Wat juf Sylvia leerde van de herfstsignalering  
Sylvia had vier jaar ervaring met een graadsklas leerjaar 1 en 2. Voor het schooljaar 2005-2006 kreeg ...
toetsen Caesar Mommers (2007 †)
13-09-2010 Wintersignalering, een must!  
Leerkrachten die de vorderingen van de leerlingen systematisch controleren, behalen gemiddeld betere ...
toetsen Caesar Mommers (2007 †)
12-04-2011 Woorden oefenen en Woorden flitsen voor risicolezers  
De modules 'Woorden oefenen' en 'Woorden flitsen' zijn beide afgeleid van Veilig & vlot. Hoe kunt u deze modules inzetten voor heel zwakke lezers?
risicolezers Wilma Stegeman en Rosemarie Irausquin
01-01-2007 Woordzetter: extra oefeningen bij kern 7 t/m 12  
Vanaf kern 7 leren de kinderen steeds moeilijker woorden lezen. Sommige kinderen hebben hierbij extra ...
materialen Ed Koekebacker
27-05-2008 Zin en onzin van een jaarplanning  
Op de website van Veilig leren lezen worden elk jaar planningen gepubliceerd voor het nieuwe ...
organisatie Huub Lucas
29-03-2011 Zonaanpak suggesties kern 1  
Sommige leerlingen hebben, naast de materialen uit Veilig leren lezen, behoefte aan extra activiteiten.
zonaanpak Wilma Stegeman
15-04-2008 Zonaanpak suggesties kern 10  
Sommige leerlingen hebben, naast de materialen uit Veilig leren lezen, behoefte aan extra activiteiten.
zonaanpak Wilma Stegeman
19-06-2008 Zonaanpak suggesties kern 11  
Sommige leerlingen hebben, naast de materialen uit Veilig leren lezen, behoefte aan extra activiteiten.
zonaanpak Wilma Stegeman
17-06-2008 Zonaanpak suggesties kern 12  
Sommige leerlingen hebben, naast de materialen uit Veilig leren lezen, behoefte aan extra activiteiten.
zonaanpak Wilma Stegeman
29-03-2011 Zonaanpak suggesties kern 2  
Sommige leerlingen hebben, naast de materialen uit Veilig leren lezen, behoefte aan extra activiteiten.
zonaanpak Wilma Stegeman
29-03-2011 Zonaanpak suggesties kern 3  
Sommige leerlingen hebben, naast de materialen uit Veilig leren lezen, behoefte aan extra activiteiten.
zonaanpak Wilma Stegeman
29-03-2011 Zonaanpak suggesties kern 4  
Sommige leerlingen hebben, naast de materialen uit Veilig leren lezen, behoefte aan extra activiteiten.
zonaanpak Wilma Stegeman
24-11-2008 Zonaanpak suggesties kern 5: sprookjes Zonaanpak suggesties kern 5: sprookjes  
Sommige leerlingen hebben, naast de materialen uit Veilig leren lezen, behoefte aan extra activiteiten.
zonaanpak Wilma Stegeman
29-03-2011 Zonaanpak suggesties kern 5: verhalen en vertellingen  
Sommige leerlingen hebben, naast de materialen uit Veilig leren lezen, behoefte aan extra activiteiten.
zonaanpak Wilma Stegeman
29-03-2011 Zonaanpak suggesties kern 6  
Sommige leerlingen hebben, naast de materialen uit Veilig leren lezen, behoefte aan extra activiteiten.
zonaanpak Wilma Stegeman
19-02-2008 Zonaanpak suggesties kern 7  
Sommige leerlingen hebben, naast de materialen uit Veilig leren lezen, behoefte aan extra activiteiten.
zonaanpak Wilma Stegeman
19-02-2008 Zonaanpak suggesties kern 8  
Sommige leerlingen hebben, naast de materialen uit Veilig leren lezen, behoefte aan extra activiteiten.
zonaanpak Wilma Stegeman
20-03-2008 Zonaanpak suggesties kern 9  
Sommige leerlingen hebben, naast de materialen uit Veilig leren lezen, behoefte aan extra activiteiten.
zonaanpak Wilma Stegeman
13-02-2008 ik pen! en Veilig leren lezen  
Het is algemeen bekend dat lezen en schrijven nauw met elkaar samenhangen. Daarom volgt de ...
schrijven Maria van Gils-de Bonth