Veilig leren lezen

 

Artikelen Veilig leren lezen kim-versie


Hier vindt u extra informatie en verdiepingsstof bij de methode. In elk artikel geeft de auteur zijn visie op een onderwerp gerelateerd aan Veilig leren lezen. Ook treft u er handige tips aan om direct in uw praktijk toe te passen.

Datum Titel CategorieAuteur(s)
15-10-2014 De automatiseerlijn van Veilig leren lezen uitgelicht
Een belangrijke vernieuwing in Veilig leren lezen is de uitwerking van de automatiseerlijn. Lees er meer over in dit artikel.
didactiek Astrid Geudens
05-09-2014 Ouderbetrokkenheid bij Veilig leren lezen
Ouderbetrokkenheid is een hot item, zowel bij scholen als bij inspectie en overheid. Van basisscholen wordt gevraagd een actief beleid te voeren op dit onderwerp.
ouderbetrokkenheid Huub Lucas
04-09-2014 Zoemend lezen
Het hakken blijft een belangrijke stap om te komen tot woorden maken (spelling), maar wordt niet meer ingezet als aan te leren leesstrategie. De leesstrategie van Veilig Leren Lezen luidt: zoemend lezen.
didactiek Ingrid van Loosbroek