Veilig leren lezen is al tientallen jaren de meest gebruikte én meest succesvolle taal- leesmethode in leerjaar 1.

Recente wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen hebben geleid tot een nieuwe versie. Hierin zijn de leerlijnen technisch lezen, spelling, begrijpend lezen, woordenschat, spreken en luisteren en leesbevordering stevig verankerd. Daarmee geef je de beste basis aan jonge lezers.

 


Bestellen & aanmelden software

U kan zich hier aanmelden voor de Leerkrachtassistent & Toetssite Veilig leren lezen, Lezen met Zoem en Leerkrachtassistent & Toetssite Veilig stap voor stap.

Nieuwe gebruiker?
Software
bestellen  

Bestaande gebruikers
Aanmelden
software  
Vernieuwde didactiek

Gebaseerd op internationaal wetenschappelijk onderzoek en jouw praktijkervaringen. Een stevig fundament voor taal-leesontwikkeling in leerjaar 1.
Lees meer

Resultaat gericht werken

Hoge doelen stellen, gericht hieraan werken en leerlingen systematisch volgen in hun vorderingen.
Lees meer

Ontdek alle materialen

Een uitgekiende mix van papieren en digitale leermaterialen.
Lees meer

Doorgaande lijn

Veilig leren lezen vormt samen met Dag Jules!, Schatkist, Zie zo Taal / Zie zo Spelling de doorgaande lijn lijn lezen-taal van de kleuterklas t.e.m. leerjaar 6
Lees meer